Калінчак Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Калінчак Валерій Володимирович

КАЛІНЧА́К Валерій Володимирович (26. 02. 1944, м. Ферґана, Узбекистан) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (1998). Закін. Одес. ун-т (1965), де й працює від 1968: від 1996 – зав. каф. теплофізики. Досліджує високотемператур. тепломасообмін та підпалювал. властивості розпечених метал. частинок, стійкість процесів тепломасообміну при горінні краплин і частинок у потоці. Запропонував метод визначення стійких високотемператур. і гістерезис. режимів горіння краплин та частинок, дослідив механізми реакції з газами. Гол. ред. наук. зб. «Физика аэродисперсных систем» (від 1998).

Пр.: Влияние излучения на критические реакции тепло- и массообмена при параллельных химических реакциях // Физика горения и взрыва. 1994. № 4; Влияние внутреннего реагирования на критические условия тепломассообмена углеродных частиц // ИФЖ. 1998. Т. 71, № 5 (співавт.); Влияние стефановского течения и конвекции на кинетику химических реакций и тепломассообмен углеродных частиц с газами // Там само. 2001. Т. 74, № 2; Влияние температуры и диаметра пористых углеродных частиц на кинетику химических реакций и тепломассообмен с воздухом // Теплофизика высоких т-р. 2005. Т. 43, № 5 (співавт.); Высокотемпературный тепломассообмен и стефановское течение на поверхности предварительно нагретой металлической частицы в холодном воздухе // Там само. 2009. Т. 47. № 3 (співавт.).

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

С. Г. Орловська


Покликання на статтю