Калоєров Стефан Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Калоєров Стефан Олексійович

КАЛОЄ́РОВ Стефан Олексійович (02. 10. 1937, с. Авранло Цалкського р-ну, Грузія) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Закін. Саратов. ун-т (РФ, 1964). Від 1967 працює у Донец. ун-ті: від 1988 – проф. каф. теорії пружності й обчислюв. математики. Розробляє методи дослідж. напруженого стану багатозв'язк. ізотроп. і композиц. тіл з отворами та тріщинами, а також гірських масивів побл. виробок. Від поч. 1990-х рр. бере актив-ну участь у грец. нац. відродженні в Приазов'ї. Автор низки розвідок про відомих греків та з історії грец. поселень у Криму і Приазов'ї, серед них – «Ф. А. Хартахай. Собрание сочинений» (2004), докум. повість-дослідж. «Феоктист Хартахай» (2007), «От Крыма до Мариупольского греческого округа. 1652–1783» (2008); перевидав «Букварь и книга для чтения в народных школах» (2003; усі – Донецьк), укладений 1870 Ф. Хартахаєм.

Пр.: Температурные напряжения в многосвязных пластинках. К., 1983 (співавт.); Задача теории упругости для многосвязной анизотропной пластинки с отверстиями и внутренними трещинами // ПМ. 1983. Т. 19, № 9; Напряженное состояние массива горных пород с выработкой и разгрузочными щелями // Теор. и приклад. механика. 1996. Вып. 26 (співавт.); Концентрация напряжений // Механика композитов: В 12 т. Т. 7. К., 1998 (співавт.); Двумерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных областей. Д., 2007 (співавт.); Программирование на языке С++: Учеб. пособ. 3-е изд. Д., 2009.

В. В. Воронін


Покликання на статтю