Калос Лімен — Енциклопедія Сучасної України

Калос Лімен

«КА́ЛОС ЛІ́МЕН» Республіканський історико-археологічний заповідник Засн. 1997 у смт Чорноморське АР Крим на базі городища давньогрец. поселення (назва у перекладі – Прекрасна Гавань), що входило до складу Херсонес. держави (розташ. у глибині Ак-Мечет. бухти Тарханкут. п-ова). Згадується у літ. (Помпоній Мела, Арріан, Птолемей, Псевдо-Арріан) та епігр. джерелах, зокрема у Херсонес. присязі кін. 4 – поч. 3 ст. до н. е. Пл. 2,5 га. Виявлено 3 періоди існування: грец. (1-а пол. 4 – серед. 2 ст. до н. е.), скіф. (2-а пол. 2 ст. до н. е. – 1-а пол. 2 ст. н. е.), салтів. (8–9 ст.). Перший представлений сирцево-кам'яними назем. будинками, фортеч. мурами та баштами (серед них – цитадель), будівлями госп. призначення; другий – ровом, фортеч. спорудами, напівземлянками та назем. кам'яними будинками; третій – витягнутими дво- і трикамер. будівлями з дерновими дахами. На околиці – курган. могильник. 1948–50 досліджувала М. Наливкіна, від 1988 – В. Кутайсов, з ініціативи якого створ. заповідник. Підпорядк. Мін-ву культури та мист-в АР Крим. Від 2001 на правах відділу в його складі – Чорномор. істор.-краєзнав. музей (1988–92 діяв як філія Євпаторій. краєзнав. музею). Нині у фондах заповідника бл. 6-ти тис. експонатів: знахідки археол. експедицій на Тарханкут. п-ові, колекція амфор віком бл. 2-х тис. р., половец. кам'яна баба, протома Деметри та ін. Дир. – З. Писач (від 1997).

Літ.: Кутайсов В. А., Уженцев В. Б. Некоторые итоги изучения Калос Лимена // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Хн., 1991; Античные памятники Крыма. К., 2004; Тарханкут заповедный. Хн., 2007.

С. Б. Буйських


Покликання на статтю