Калужнін Лев Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Калужнін Лев Аркадійович

КАЛУ́ЖНІН Лев Аркадійович (18(31). 01. 1914, Москва – 06. 12. 1990, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1957). Слухав лекції у Берлін. та Гамбур. (Німеччина), Сорбонн. (Париж, 1938–41) ун-тах. Під час 2-ї світ. війни – в’язень концтабору (побл. м. Вальцбурґ). Здобув ступ. д-ра у Сорбонн. ун-ті (1948). Від 1951 викладав у Берлін. ун-ті (НДР), де після габілітації 1955 – проф. матем. ф-ту. Від того ж року – у Київ. ун-ті: проф. каф. алгебри, аналізу й теорії ймовірностей, від 1959 – засн. і зав. каф. алгебри та матем. логіки, 1970–85 – проф. однойм. каф. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії груп, теорії автоматів, матем. логіки, матем. лінгвістики, теорії програмування. Узагальнив алгебр. теорію Ґалуа; розробив універс. конструкцію для побудови груп із заданими факторами нормал. ряду; за допомогою поняття вінцевого добутку груп підстановок вивчив силовські р-підгрупи симетр. груп. Ініціатор застосування ЕОМ у різних розділах алгебри, матем. лінгвістики та ін. галузях.

Пр.: Sur la théorie de Galois des corps non-galoisiens séparables // Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Paris, 1942. Vol. 213; Sur les p-groupes de Sylow du groupe symétrique du degrè pm // Там само. 1945. Vol. 221; Produit complet des groupes de permutations et problème d’extension de groupes. I–III // Acta Scientarium Mathematicarum. 1950. Vol. 13; 1951. Vol. 14 (співавт.); Об одном отношении Галуа в теории групп // УМЖ. 1959. Т. 2, № 1; Алгоритми і математичні машини. К., 1964 (співавт.); Что такое математическая логика? Москва, 1964; Лінійні простори. К., 1971 (співавт.); Введение в общую алгебру. Москва, 1973; Преобразования и перестановки. Москва, 1979 (співавт.); Funktionen und Relationenalgebren. Berlin; Basel; Stuttgart, 1979 (співавт.); Научные основы школьной математики. Москва, 1981 (співавт.); Применение ЭВМ в теории групп подстановок и ее приложениях // Кибернетика. 1982. № 6 (співавт.).

Літ.: Александров П. С., Гнеденко Б. В., Головин О. Н. Лев Аркадьевич Калужнин (к 60-летию со дня рождения) // УМЖ. 1974. № 29; M. H. Klin, F. G. Lasebnik, R. Pöschel, V. I. Sushchansky, V. A. Ustimenko, V. A. Vyshensky. Lev Arkad’evich Kaluznin (1914–1990): A Short Biography // Acta Applicandae Mathematical. 1998. Vol. 52, № 1; Лев Аркадьевич Калужнин (Leo Kaloujnine). В., 1999.

В. А. Вишенський

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
В. А. Вишенський . Калужнін Лев Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=10681 (дата звернення: 29.09.2021)