Калусько-голинське родовище калійних солей — Енциклопедія Сучасної України

Калусько-голинське родовище калійних солей

КА́ЛУСЬКО-ГОЛИ́НСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ КАЛІ́ЙНИХ СО́ЛЕЙ – родовище, яке тривалий час було сировинною базою для виробництва мінеральних добрив, металічного магнію, технічної та харчової солей, отрутохімікатів, рідкого хлору, каустичної соди, соляної кислоти, хлорвінілу, поліхлорвінілових і карбонідних смол. Знаходиться у Калус. р-ні Івано-Фр. обл., у внутр. зоні Передкарпат. передового прогину. Пл. бл. 80 км2. На К.-Г. р. к. с. поклади кам'яної солі експлуатувалися протягом майже 2-х століть (від 1826) спочатку шляхом видобування природ. розсолів, а згодом за допомогою камер вилуговування. Пізніше почали розробляти поклади полімінерал. калійно-магнієвих солей, що залягають серед кам'яної солі. У 2-й пол. 1980-х рр. розвідані запаси до глиб. 600 м становили 475 млн т. Поклади простежувалися у вигляді пластів і лінз потуж. 10–40 (рідше 60) м, завдовжки 2,5–3 км, на глиб. 15–1000 м. Остан. часом видобування калій. солей здійснювалося на 3-х рудниках («Голинь», «Калуш», «Ново-Голинь») та єдиному в світ. практиці відкритому Домбров. кар'єрі, а перероблення сировини – на калій. з-ді й, згодом, – на хім.-металург. комбінаті. Калій. з-д уведено в експлуатацію 1966–68, зупинено 2001. Заг. пл. його тер. 1063,5 га, річна проектна потуж. 499,2 тис. т. Калійні солі у рудниках «Голинь», «Калуш», «Ново-Голинь» видобували на 7-ми шахт. полях камер. системою розробки, залишаючи, переважно, стрічк. міжкамерні цілики. Запаси руди на рудниках повністю вичерпані, а об'єм вироблених порожнин складає бл. 19 млн м3. Нині 3 шахтні поля заповнені розсолами з пульпою, 2 затоплені соляними розчинами, 2 знаходяться у «сухій консервації». Рудники «Голинь», «Калуш», «Ново-Голинь», Домбров. кар'єр, 2 відвали засолених ґрунтів, 2 хвостосховища та шламонакопичувач калій. з-ду є потенційно небезпечними та можуть спричинити просідання земної поверхні, утворення провал. воронок, карстів, зсувів, забруднення водних об'єктів і земель. На тер. шахт. полів відпрацьованих рудників розташ. 256 житл. будинків і пром. об'єктів м. Калуш, 91 житл. будинок (18 знесено) с. Хотінь, 7 споруд пром. призначення на вентиляц. стовбурі «Хотінь», 285 житл. будинків і 7 пром. споруд с. Кропивник, 304 житл. будинки та 16 пром. споруд с. Сівка-Калуська.

Літ.: Головчак В. Ф. Стан гірничопромислових геокомплексів Калуш-Голинського родовища калійних солей та заходи для їх екологічної оптимізації // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. 2010. № 2.

В. Ф. Головчак


Покликання на статтю