Калуцький Іван Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Калуцький Іван Федорович

КА́ЛУЦЬКИЙ Іван Федорович (16. 06. 1941, с. Гермаківка Борщів. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р с.-г. н. (1999), проф. (2004). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1968). Працював у ліс. госп-вах, зокрема 1989–95 – ген. дир. об'єдн. «Прикарпатліс»; 1995–2001 – нач. Івано-Фр. обл. упр. ліс. госп-ва; від 2000 – у Прикарп. ун-ті (Івано-Франківськ): від 2003 – зав. каф. екології та рекреації. Досліджує ефективність використання лісосировин. ресурсів у Карпатах, причини та наслідки вітровалів в Укр. Карпатах.

Пр.: Вітровали на північно-східному макросхилі в Українських Карпатах. Л., 1998; Вітровали в гірських та передгірських районах Українських Карпат. Л., 1998 (співавт.); Особливості впливу висоти місцевості над рівнем моря на формування вітровалів лісу // Зелені Карпати. 2001. № 1; Лісові біогеоценози Українських Карпат, проблеми їх збереження та сталого розвитку // Наук. пр. Лісівн. АНУ. Л., 2008. Вип. 6; Рекреаційний комплекс «Буковель», його вплив на лісові екосистеми та моніторинг виконання попереджувальних і захисних заходів. Ів.-Ф., 2009 (співавт.).

В. М. Клапчук


Покликання на статтю