Калько Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Калько Микола Іванович

КАЛЬКО́ Микола Іванович (08. 05. 1957, с. Воронинці Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2009). Закін. Черкас. пед. ін-т (1981). Від 1983 (з перервою) працює у ньому (нині ун-т): 1992–2000 – зав. каф. укр. мовознавства, від 2006 – проф. каф. укр. мовознавства і приклад. лінгвістики. Наук. дослідження: укр. граматика, аспектологія, когніт. лінгвістика. Співавтор посібника «Лінгвістичний аналіз: Практикум» (К., 2005).

Пр.: Аспектуальність і дієслівна полісемія. Чк., 2002; Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма // Мовознавство. 2007. № 6; Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові. Чк., 2008; Аспектуальні класи українського дієслова на тлі класів З. Вендлера // Укр. мова. 2009. № 3.

К. Г. Городенська


Покликання на статтю