Кальман Олександр Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кальман Олександр Григорович

КА́ЛЬМАН Олександр Григорович (24. 11. 1952, Запоріжжя – 19. 12. 2013) – правознавець. Д-р юрид. н. (2004), проф. (2006). Закін. Харків. юрид. ін-т (1978), де й працював від 1979 (нині Нац. ун-т «Юрид. академія»); від 2007 – у Нац. академії прокуратури України (Київ): від 2008 – зав. каф. кримінал.-правових дисциплін. Наук. дослідження: кримінал. право, екон. і службові злочини, корупція, організов. злочинність.

Пр.: Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України. 2002. (співавт.); Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми. 2003; Правова статистика: Підруч. 2004 (співавт.); Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії. 2005 (співавт.); Проблеми протидії злочинності: Підруч. 2010 (співавт.); усі – Харків.

Літ.: Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х., 2014.

Н. М. Ярмиш


Покликання на статтю