Калюга Євгенія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Калюга Євгенія Василівна

КА́ЛЮГА Євгенія Василівна (28. 08. 1957, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2003), проф. (2004). Закін. Воронез. ун-т (РФ, 1983). Від 1984 працювала у Криворіз. філії Київ. екон. ун-ту (Дніпроп. обл.): 1992–96 – зав. каф. контролю та ревізії; 1996–98 – зав. каф. бухгалтер. обліку і аудиту, 2002–06 – зав. каф. бухгалтер. обліку Нац. ун-ту Держ. податк. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.); від 2009 – зав. каф. бухгалтер. обліку і аудиту Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ). Досліджує проблеми бухгалтер. обліку та контролю в госп. і держ. секторах економіки.

Пр.: Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навч.-метод. посіб. К., 2001 (співавт.); Фінансово-господарський контроль у системі управління. К., 2002; Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції: Наук.-практ. коментар до Податк. кодексу України: В 3 т. Т. 2. К., 2010 (співавт.); Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення // Екон. аналіз: Зб. наук. пр. Вип. 6. Т., 2010.

В. К. Савчук


Покликання на статтю