Калюжний Денис Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Калюжний Денис Миколайович

КАЛЮ́ЖНИЙ Денис Миколайович (03(16). 10. 1900, х. Калюжний, нині с. Калюжне Лебедин. р-ну Сум. обл. – 24. 06. 1976, Київ) – лікар-гігієніст. Батько Л. Калюжної. Д-р мед. н. (1957), проф. (1958), чл.-кор. АМН СРСР (1961). Засл. діяч н. УРСР (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. ін-т (1926). Працював лікарем. 1932–71 – в НДІ заг. та комунал. гігієни (до 1944 – у Харкові, нині Ін-т гігієни та мед. екології НАМНУ, Київ): від 1956 – дир.; водночас 1946–56 та 1965–70 – зав. каф. комунал. гігієни Київ. ін-ту удосконалення лікарів, 1956–60 – мед. ін-ту. Наук. дослідж. з гігієни атмосфер. повітря та планування насел. місць, військ. гігієни, історії гігієни і санітарії. Одним з перших в Україні розпочав вивчення проблеми забруднення атмосфер. повітря пром. підпр-вами. Почес. чл. мед. т-ва ім. Я. Пуркіньє (Чехословаччина, 1964).

Пр.: Санитарное изучение атмосферного воздуха населенных мест Украины и меры борьбы с его загрязнением. Х., 1940; Санитарная охрана атмосферного воздуха от выбросов предприятий черной металлургии. К., 1961; Санитарная охрана атмосферного воздуха и водоемов от выбросов отходов предприятий черной металлургии. Москва, 1968; Гигиена внешней среды в районе размещения промышленных предприятий. К., 1973 (усі – співавт.).

Літ.: К 75-летию со дня рождения профессора Д. Н. Калюжного // ГиС. 1976. № 1; Сердюк А. М., Виленский Ю. Г. Вехи жизни Дениса Николаевича Калюжного. К., 2010; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

А. М. Сердюк


Покликання на статтю