Калюжний Олександр Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Калюжний Олександр Олексійович

КАЛЮ́ЖНИЙ Олександр Олексійович (21. 10. 1957, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2008). Закін. Київ. ун-т (1979). Від 1986 працює в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 2009 – пров. н. с. відділу функціон. аналізу. 1983–85 – асист. каф. вищої математики № 2, від 2009 за сумісн. – проф. каф. матем. методів систем. аналізу Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: гармоніч. аналіз, операторні алгебри, квант. групи та гіпергрупи. Переніс осн. теореми гармоніч. аналізу для груп на локально компактні гіпергрупи; запропонував заг. метод побудови квант. гіпергруп за допомогою умов. сподівань на квант. групах; розвинув спектрал. теорію ортогонал. поліномів декількох змінних; описав інфінітезимал. об'єкти до гіпергруп, що походять від груп Лі.

Пр.: Гармонический анализ в гиперкомплексных системах. К., 1992 (співавт.); On the orthogonal polynomalis in several variables // Equat. Oper. Th. 1994. Vol. 19 (співав.); Conditional expectations on quantum groups and new examples of quantum hypergroups // Methods of Functional Analysis and Topology. 2001. Vol. 7, № 4; Построение коциклов для двойного скрещенного произведения групп Ли // Функцион. анализ и его приложения. 2006. № 2 (співавт.); Traces of semigroups associated with interacting particle systems // J. Functional Analysis. 2007. Vol. 246, № 2 (співавт.).

Ю. С. Самойленко


Покликання на статтю