Камаєв Олег Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Камаєв Олег Іванович

КАМА́ЄВ Олег Іванович (04. 06. 1945, с. Марійський Усть-Маш Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі фізичної культури та спорту. Канд. біол. (1980), д-р пед. (2000) н., д-р н. з фіз. виховання та спорту (2005), проф. (2007). Закін. Харків. пед. ін-т (1971). Учителював; викладав у Харків. ун-ті та пед. ін-ті. Від 1980 – у Харків. академії фіз. культури (з перервою): 1998–2000 та 2008–10 – зав., від 2010 – проф. каф. олімп. та профес. спорту; 2001–06 – у Нац. ун-ті внутр. справ (Харків): від 2004 – нач. каф. спец. та фіз. підготовки. Наук. дослідження: фізіологія людини й тварин, теорія і методика фіз. виховання.

Пр.: Техническая и специальная физическая подготовка квалифицированных лыжников-гонщиков. Х., 1989 (співавт.); Целенаправленное обучение спортивным двигательным действиям. Х., 1996 (співавт.); Теоретико-методические основы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков. Х., 1999; Особенности системного подхода в процессе подготовки спортсменов // Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2009. № 3; Особенности использования компетентностного подхода в здоровьеформирующих технологиях в условиях вуза // Физ. воспитание студентов. 2010. № 4 (співавт.).

В. О. Градусов


Покликання на статтю