Камалов Герберт Леонович — Енциклопедія Сучасної України

Камалов Герберт Леонович

КАМА́ЛОВ Герберт Леонович (08. 06. 1940, Баку) – фахівець у галузі фізико-органічної хімії. Д-р хім. н. (1982), проф. (1984), акад. НАНУ (2009). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (2003). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. ун-т (1963), де відтоді й працював на каф. орган. хімії. Від 1978 – зав. відділу каталізу Фіз.-хім. ін-ту НАНУ (Одеса); водночас від 1985 – зав. філії каф. орган. хімії Одес. ун-ту. Наук. дослідження: каталіт. процеси за участі «малих» молекул, зв'язок між структурою та реакцій. здатністю (зокрема каталіт. властивостями) орган., координац. та металоорган. сполук, формування актив. фази каталізатора на поверхні неорган. носіїв, каталіт. орган. синтез. Розробив, удосконалив і впровадив пром. та лабораторні засоби одержання понад 100 орган. і неорган. сполук. Спільно з О. Богатським довів можливість парофаз. гідролізу естерів моно-, ди- і кетокарбонових кислот на оксиді алюмінію.

Пр.: Алкоксисоединения. ХХХ. О некоторых каталитических превращениях алкоксикислот // ЖОРХ. 1969. Т. 5, вып. 12; О возможных конформационных переходах в насыщенных семичленных циклах // Журн. структур. химии. 1985. Т. 26, № 3; Моделирование металлокомплексов методом молекулярной механики // УХ. 1990. Т. 59, № 11; Катализ. Кластерные подходы, механизмы гетерогенного и гомогенного катализа. К., 2002; Molecular and crystal structure of crown ethers containing biphenyl fragment // J. Molесular Structure. 2007. Vol. 832, № 1–3; Окисление комплекса хлорида железа(II) с 3,5-диметилпиразолом кислородом воздуха в ацетонитриле и дибензиловом эфире // ЖНХ. 2009. Т. 54, № 12; Влияние нуклеарности и лигандного окружения металлоцентра на каталитические свойства гомо- и гетеролигандных пивалатных комплексов кобальта в жидкофазном окислении циклогексена воздухом // ТЭХ. 2010. Т. 46, № 1 (усі – співавт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України Г. Л. Камалова // Вісн. НАНУ. 2010. № 6; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Є. В. Шабанов


Покликання на статтю