Камбур Марія Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Камбур Марія Дмитрівна

КА́МБУР Марія Дмитрівна (27. 09. 1952, с. Беш-Гіоз, нині Молдова) – фізіолог тварин. Канд. біол. (1987), д-р вет. (2004) н., проф. (2006). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1979). Працювала у Молд. НДІ тваринництва та ветеринарії (Кишинів, 1980–90); доц. каф. технології продуктів тваринництва Ґаґауз. ун-ту (м. Комрат, Молдова, 1991–94); доц. каф. анатомії й фізіології Полтав. аграр. академії (1995–2004); від 2005 – зав. каф. анатомії, нормал. та патол. фізіології Сум. аграр. ун-ту. Розробляє мультипараметричні системи вироб-ва молока на основі секретор. функції молоч. залози; вивчає особливості пре- та постнатал. розвитку тварин. організму.

Пр.: Практикум з фізіології сільськогосподарських тварин. К., 2004; Морфологічні зміни клітин в тканинах пухлинних новоутворень молочних залоз собак // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. 2006. Вип. 7(17); Фізіологія тварин: Підруч. В., 2008; Секреторна функція молочної залози та життєздатність приплоду у корів. С., 2009; Фізіологія лактації і травлення: Навч. посіб. С., 2009 (усі – співавт.).

М. І. Харенко


Покликання на статтю