Камбург Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Камбург Володимир Григорович

КА́МБУРГ Володимир Григорович (26. 08. 1948, м. Сокиряни Чернів. обл.) – математик. Канд. хім. (1979), д-р тех. (1998) н., проф. (2001). Закін. Новосибір. ун-т (РФ, 1972). Працював відтоді в НДІ електрон. приладів; 1974–81 – в Ін-ті хімії твердого тіла та переробки мінерал. сировини Сибір. відділ. АН СРСР; 1981–86 – в Інж.-буд. ін-ті (усі – м. Новосибірськ); 1986–2007 – у Хмельн. ун-ті (з перервою): від 2002 – зав. каф. екології, від 2003 – каф. приклад. математики; 1989–95 – доц. каф. матем. моделювання та каф. екології й ресурсозбереження Чернів. ун-ту; від 2007 – у Пензен. ун-ті арх-ри та буд-ва (РФ): зав. каф. приклад. математики й інформатики. Досліджує питання матем. та комп'ютер. моделювання у хім. технологіях, пром. екології, інженерії, соц.-екон. процесах та системах.

Пр.: Узагальнена модель для розрахунку полів пересичення в каналах різної конфігурації // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. К., 1996 (співавт.); Математичне моделювання гетерогенних рівноваг двокомпонентних систем за даними про тиск насиченої пари та оцінка термодинамічних параметрів. П., 1998; Математическое моделирование и расчет циркуляционных режимов работы аппаратов для извлечения металлов из растворов электролитов // Электрохимия. 1998. Т. 34, № 4 (співавт.); Разработка теоретических основ управления окислительно-восстановительными процессами в электрохимических реакторах с проточными объемно-пористыми электродами // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. 2003. Ч. 2 (співавт.); Системний аналіз операційних моделей, застосованих для правового поля та підбору управлінських кадрів // Сучасні проблеми матем. моделювання, прогнозування та оптимізації: Зб. наук. пр. К.; Кам'янець-Подільський, 2004 (співавт.).

Л. П. Перцев


Покликання на статтю