Каменєв Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Каменєв Віктор Іванович

КА́МЕНЄВ Віктор Іванович (01. 04. 1947, м. Моспине, нині Донец. міськради) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1996). Закін. Донец. ун-т (1970). Від 1971 працює у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: зав. відділу магніт. властивостей твердого тіла (1999–2002), від 2002 – заст. дир. з наук. роботи. Досліджує взаємозв'язок магніт. та кристаліч. властивостей у твердому тілі, поведінку речовини в екстрем. умовах, природу та механізми перетворення між різними станами твердого тіла.

Пр.: Ferromagnetic insulation state in manganites: 55Mn NMR study // Phys. Rev. B. 2003. Vol. 67, № 9; Magnetic and structural properties of spin-reorientation transitions in orthoferrites // J. Applied Physics. 2007. Vol. 101; Self-doped lanthanum manganites as a phase-separated system: Transformation of magnetic, resonance, and transport properties with doping and hydrostatic compression // Там само. 2008. Vol. 104; Lattice distortion effect on structure and on spin ordering of Mn ions in La1-xNdxMnO3+δ manganites // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 77; Магнитные и магнитокалорические свойства сплавов системы Mn2-xFexP0.5As0.5 // ФНТ. 2009. Т. 35, № 10 (усі – співавт.).

В. І. Вальков


Покликання на статтю