Каменєва Тетяна Нилівна — Енциклопедія Сучасної України

Каменєва Тетяна Нилівна

КА́МЕНЄВА Тетяна Нилівна (Каменева Татьяна Ниловна; 15. 02. 1909, м. Самара, Росія – 10. 03. 1985, Москва) – російський бібліограф. Канд. філол. н. (1965). Закін. Моск. пед. ін-т. Від 1942 – у Держ. б-ці СРСР ім. В. Леніна (Москва): 1953–74 – н. с. відділу рідкіс. книги. Авторка книгознав. дослідж. з історії укр. друкарства, зокрема Чернігова та Новгорода-Сіверського. Співукладачка каталогів укр. стародруків «Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.»: «1574 – первая половина XVII в.», вып. 1, 1976; «Киевские издания второй половины XVII в.», вып. 2, ч. 1, 1982; «Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины XVII в.», вып. 2, ч. 2, 1990 («Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина»).

Пр.: Книгопечатание в Чернигове (1646–1818) // Проблемы источниковедения. 1959; Черниговская типография, ее деятельность и издания // Тр. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. 1959. Т. 3; Типография на Левобережье Украины // 400 лет русского книгопечатания. Т. 1. 1964; Орнаментика и иллюстрации черниговских изданий XVII–XVIII веков // Книга: Исследования и мат. 1974 (усі – Москва).

Я. Д. Ісаєвич


Покликання на статтю