Камишаченко Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Камишаченко Микола Васильович

КАМИША́НЧЕНКО Микола Васильович (05. 02. 1937, с. Чайківка Вовчан. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1991). Закін. Харків. пед. ін-т (1960). Відтоді вчителював у Отдихнян. серед. школі Лозів. р-ну Харків. обл.; 1961–62 працював на Бєлгород. котлобуд. з-ді (РФ); 1962–65 – на Бєлгород. телефон. з-ді; 1965–68 – на заг.-тех. ф-ті (м. Бєлгород) Харків. ін-ту гірн. машинобудування, автоматизації та обчислюв. техніки; 1968–70 – у Бєлгород. філії Всесоюз. заоч. політех. ін-ту; 1970–78 – у Бєлгород. технол. ін-ті буд. матеріалів: 1974–78 – декан ф-ту мех. устаткування підпр-в буд. індустрії; 1979–90 – проректор з навч. роботи, 1990–2002 – ректор, від 2002 – проф. каф. заг. і приклад. фізики Бєлгород. ун-ту. Наук. дослідження: створення зміцненого стану в металах, сплавах і виробах з них; вивчення поводження сплавів під дією радіац. опромінення.

Пр.: Структура и свойства сплавов. Москва, 1993; Структура и радиационная повреждаемость конструкционных материалов: В 3 ч. Москва, 1996; Физика радиационных явлений и радиационное материаловедение. Москва; С.-Петербург, 1998; Хрестоматия и специальные вопросы металловедения. С.-Петербург, 1998; Введение в основы физики аморфного и стеклообразного состояния твердых тел. Белгород, 2012 (усі – співавт.).

І. М. Неклюдов

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
І. М. Неклюдов . Камишаченко Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=10868 (дата звернення: 01.08.2021)