Камінський Віктор Юлійович — Енциклопедія Сучасної України

Камінський Віктор Юлійович

КАМІ́НСЬКИЙ Віктор Юлійович (22. 04. 1947, м. Ґрудзьондз, Польща – 16. 08. 2009, Київ) – фахівець у галузі метрології. Д-р тех. н. (1994), проф. (2003). Закін. Камишин. військ. уч-ще (РФ, 1968), Військ. інж. ін-т (Ленінград, нині С.-Петербург, 1975). Працював у 32-му Н.-д. метрол. центрі МО СРСР (Москва, 1975–91); від 1992 – у ЗС України (Київ), де створив систему тех. регулювання, організував розроблення та прийняття на озброєння низки зразків військ. метрол. техніки, зокрема пересувних калібрувал. лабораторій, військ. еталонів, засобів вимірюв. техніки; був першим гол. військ. метрологом, нач. Воєнстандарту України. Від 2001 – дир. Укр. НДІ стандартизації, сертифікації й інформатики Держстандарту України (Київ). Зробив вагомий внесок у розвиток стандартизації й метрології в Україні та галузь тех. регулювання. Опікувався питаннями системи акредитації органів з оцінки відповідності, зокрема 2004–07 очолював Тех. ком-т з акредитації Нац. агентства з акредитації в Україні.

Пр.: Метод синтеза оптимального плана стандартизации // Метрология. 1983. № 5; Напрямки створення та впровадження державної системи кодифікації продукції // Стандартизація, сертифікація, якість. 2002. Спецвип. № 3 (співавт.); Технічне регулювання: концептуальні напрями реформування // Там само. 2004. Вип. 6(31); Модель метрологічного забезпечення випробувань // Метрологія та прилади. 2006. № 2; Засади акредитації: Зб. док., довідк., метод. та рекомендац. інформації. К., 2006 (співавт.).

С. А. Казанцев


Покликання на статтю