Камінський Роман Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Камінський Роман Миколайович

КАМІ́НСЬКИЙ Роман Миколайович (14. 06. 1945, Львів) – фахівець у галузі інформатики. Д-р тех. н. (2007). Закін. Львів. ун-т (1974), де й працював 1972–78. У 1978–90 – у Львів. мед. ін-ті; 1990–96 – ст. н. с. Фіз.-мех. ін-ту АН УРСР; 1996–98 – кер. відділу дослідж. та моделювання людино-машин. систем Держ. НДІ інформ. інфраструктури (обидва – Львів); від 1998 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка» (з перервою): від 2010 – проф. каф. інформ. систем і мереж; 2007–10 – проф. Приват. ВНЗ «Буковин. ун-т» (Чернівці). Наук. дослідж. присвяч. питанням моделювання індивід. інтелект. діяльності людини-оператора в системах опрацювання зорових образів.

Пр.: Визначення параметрів розподілу на підставі кумуляти для показника оперативності персоналу автоматизованих систем розпізнавання зображень // Моделювання та інформ. технології. 2003. Вип. 23; Методи розпізнавання образів: Навч. посіб. Л., 2004 (співавт.); Розробка підходу та алгоритму побудови тестових зображень для оцінювання автоматизованих систем обробки та розпізнавання зорової інформації // Комп'ютерні технології друкарства. 2004. № 12; Медіанне згладжування часових рядів за послідовної зміни розміру вікна // Моделювання та інформ. технології. 2009. Вип. 54 (співавт.); Градуювання розпізнавальної складності зображень тестових об'єктів уваги за допомогою перетворення Фур'є // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп'ютерні науки та інформ. технології. 2010. № 672 (співавт.).

Г. Р. Дмитрів


Покликання на статтю