Кампо Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кампо Володимир Михайлович

КА́МПО Володимир Михайлович (16. 09. 1948, м. Мукачеве Закарп. обл.) – правознавець. Канд. юрид. н. (1978). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Львів. ун-т (1972), де й працював: від 1989 – зав. каф. конституц. й адм. права; 1992–93 – 1-й заст. голови колегії з питань правової політики Держ. думи України; 1993–94 – заст. Міністра культури України; 1994–95 – заст. голови Спілки юристів України; 1996–98 – зав. каф. правознавства Київ. ун-ту культури і мист-в; 1999–2001 – зав. каф. муніципал. та адм. права Укр. центру правн. студій при Київ. ун-ті; 2001–06 – зав. каф. муніципал. права Академії муніципал. упр. (Київ). У листопаді 2005 Президентом України признач. суддею Конституц. Суду України. Присягу склав 4 серпня 2006. Досліджує проблеми конституц., адм., муніципал. і підприємниц. права. Брав участь у підготовці офіц. проектів Конституції України (1992–93). Припинив повноваження судді Конституц. Суду України 17 вересня 2013.

Пр.: Українські реформи: політика і право. 1995; Місцеве самоврядування в Україні. 1997; Становлення нового адміністративного права України. 2000 (співавт.); Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика. 2005 (співавт.); Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч. Ч. 1. 2005 (співавт.); Конституційна юстиція: теорія і практика. Збірка праць: 1975–2008. 2008 (усі – Київ).

Є. В. Бурлай


Покликання на статтю