Кам’янець-Подільська картинна галерея — Енциклопедія Сучасної України

Кам’янець-Подільська картинна галерея

КАМ'ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКА КАРТИ́ННА ГАЛЕРЕ́Я Створ. 1982 як худож. відділ Кам'янець-Поділ. істор. музею-заповідника, що знаходиться на тер. Нац. істор.-архіт. заповідника «Кам'янець» (Хмельн. обл.). Двоповерх. будинок, у якому розташ. галерею, – пам'ятка арх-ри кін. 18 ст. (буд-во розпочали 1789 на погості Іоанно-Предтечин. церкви, признач. для греко-катол. капітулу і семінарії; від 1795 будинок семінарії став місцем проведення зборів поділ. дворянства; 1798 приміщення передано під влас. театр А. Змієвському; 1805–65 – навч. корпус православ. духов. семінарії; 1914 розміщено Музей істор.-археол. т-ва, пізніше – Палац піонерів, від 1945 – ф-ку «Червоний ткач»). Колекція худож. відділу – бл. 27 тис. експонатів (живопис, графіка, скульптура, твори декор.-ужитк. мист-ва). Зберігають іконопис 18–19 ст. (ікони Богородиці, Ісуса Христа), твори живопису (напр., портрети священнослужителів, поділ. знаті) та скульптури 18–20 ст.; картини поділ. художників 19–20 ст., зокрема А. Васькова, В. Розвадовського, Д. Жудіна, В. Гаґенмейстера, О. Ґрена; колекцію літографій поч. 20 ст., різьблені меблі 19 ст. В експозиції – фізгармонія нім. фірми Ю.-Г. Циммермана (1-а чверть 19 ст.). У мемор. кімнаті гумориста М. Годованця – бл. 300 його оригін. документів: фото, довідки, особисті речі, книги, меблі, дослідж., присвяч. його творчості. Наук. працівники худож. відділу беруть участь у мистецтвознав. конф., організовують виставки сучас. укр. і зарубіж. художників, майстер-класи з живопису, графіки, декор.-ужитк. мист-ва. Зав. – А. Ковальчук (від 2006).

В. С. Травінський


Покликання на статтю