Кам’яний вік — Енциклопедія Сучасної України

Кам’яний вік

КАМ'ЯНИ́Й ВІК – перший і найтриваліший культурно-історичний період в історії людства. Датований часом від 2,5 млн до 6 тис. р. тому. Його поділяють на давній К. в. – палеоліт (див. Палеоліт ранній, Палеоліт пізній), середній – мезоліт, новий – неоліт. Протягом К. в. відбувався процес становлення людини та сусп. орг-ції, розвиток первіс. ранньородового сусп-ва, що базувалося на привласнювал. формах госп-ва – мисливстві й збиральництві, а також перехід до привласнювал. госп-ва – землеробства та скотарства (отримав назву неоліт. революції). К. в. як дописем. період в історії людства, вивчають на основі комплекс. аналізу археол., етногр., палеоботан., палеозоол., палеоантропол., геол. та ін. даних. Пам'ятки К. в., окрім найдавнішої олдовай. епохи раннього палеоліту, широко представлені на тер. України.

Літ.: Археологія Української РСР. Т. 1. К., 1971.

С. В. Смирнов


Покликання на статтю