Кан Костянтин Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Кан Костянтин Борисович

КАН Костянтин Борисович (23. 04. 1936, Херсон) – фізик. Канд. фіз.-мат. (1980), д-р тех. (1992) н., проф. (1999). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1958), навч. на фіз.-мат. ф-ті Харків. ун-ту (1960–61). Працював 1958–60 на Лисичан. хім. комбінаті (м. Сіверськодонецьк Луган. обл.). 1962–85 – в Академмістечку побл. м. Новосибірськ: від 1962 – в Ін-ті ядер. фізики, від 1971 – в Ін-ті теплофізики Сибір. відділ. АН СРСР; 1985–2000 – пров. н. с. Ін-ту проблем освоєння Півночі Тюмен. філії Сибір. відділ. РАН, водночас 1993–98 – зав. каф. заг. фізики Тюмен. нафтогаз. ун-ту; від 2000 – проф. каф. заг. фізики Бєлгород. ун-ту (усі – РФ). Осн. напрям наук. дослідж. – фізика газорідин. пін. Остан. часом також займається проблемами класич. електродинаміки.

Пр.: Капиллярная гидродинамика пен. Новосибирск, 1989; Фильтрационная модель течения жидкости в ячеистых пенах // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1990. № 2; Sound waves in foams // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2005. Vol. 263.

Г. Г. Григор'єва


Покликання на статтю