Кан Яків Самійлович — Енциклопедія Сучасної України

Кан Яків Самійлович

КАН Яків Самійлович (09(22). 07. 1905, С.-Петербург – 29. 07. 1989, Харків) – фізик. Канд. фіз.-мат. (1944), д-р тех. (1969) н. Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Петербург; 1930). Працював у Ленінгр. робітн. ун-ті (1928–30); Металург. ін-ті (1930–31); Харків. фіз.-тех. ін-ті (1930–82, з перервою); ст. інж. Харків. електромех. з-ду (1935–37); доц. Харків. ун-ту (1937–38). Наук. дослідж. у галузі фізики низьких т-р та високого тиску. Брав участь у створенні нових видів боєприпасів; дослідж. температур. залежності в'язкості палив та мастил; піонер. розробках кріотронів, дослід. моделі малорозряд. цифр. машини з кріотронів; дослідж. проміж. стану надпровідників.

Пр.: О возможности построения на криотронах универсальных элементов вычислительной среды // Тр. Ин-та математики Сибир. отдел. АН СССР. Новосибирск, 1961; Макет ЦВМ на криотронах с программным управлением // МАУ. 1966. № 3; Влияние границ между кристаллическими зернами на остаточное электросопротивление олова, кадмия, цинка и индия // Физика металлов и металловедение. 1974. Т. 37, вып. 6; Наблюдение структуры промежуточного состояния, создаваемого током в оловянных цилиндрах // Письма в ЖЭТФ. 1974. Т. 20, вып. 7; Парамагнитный эффект в цилиндрическом сверхпроводнике с током и его применение для изучения промежуточного состояния // ФНТ. 1981. Т. 7, № 10 (усі – співавт.).

М. Б. Лазарева


Покликання на статтю