Катеринославське наукове товариство — Енциклопедія Сучасної України

Катеринославське наукове товариство

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО – науково-громадське об'єднання. Засн. 1901 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) з метою сприяння розвитку науки та поширення знань серед населення. Об'єднувало до 250 представників місц. інтелігенції (лікарів, учителів, викладачів, чиновників). Головою т-ва обрано В. Курилова. Його заст. спочатку був В. Карпов, від 1902 – дир. Катеринослав. комерц. уч-ща А. Синявський. З ініціативи т-ва на базі колекції О. Поля 1902 відкрито Катеринослав. обл. музей (нині Дніпроп. істор. музей), який очолив Д. Яворницький. 1903 організовано Катеринославську губернську вчену архівну комісію (фактично керував її діяльністю А. Синявський). Т-во публікувало «Труды» (1901–06), а також звіти про роботу.

Літ.: Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. Екатеринослав, 1905; Данилов В. В. Екатеринославский музей им. А. Н. Поля // Истор. вест. 1907. № 3.

Т. Ф. Григор'єва


Покликання на статтю