Катков Олександр Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Катков Олександр Федорович

КАТКО́В Олександр Федорович (11. 05. 1941, Київ) – фахівець у галузі інформатики. Син Ф. Каткова. Д-р тех. н. (1988), проф. (1998). Премія ім. П. Проскури АНУ (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1963). Працював в Ін-тах кібернетики (1962–71) та електродинаміки (1971–81) АН УРСР; в Ін-ті проблем моделювання в енергетиці НАНУ (1981–2000; усі – Київ): від 1987 – зав. відділу теорії моделювання; водночас 1991–98 – проф. каф. обчислюв. техніки Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»; від 1995 – у Ченстохов. політехніці (Сілез. воєводство, Польща): від 2001 – заст. дир., від 2006 – дир. Ін-ту економетрики та комп'ютер. наук. Розробляє методи орг-ції обчислюв. процесів у глобально паралел. системах, самоорганізації обчислюв. процесів. Співавтор алгоритмів і формул адитив. перетворення Фур'є, принципів побудови реверс. та симетрично реверс. логіч. елементів.

Пр.: Моделирующие математические машины с переменной структурой. К., 1970 (співавт.); Алгоритмические гибридные системы. К., 1972 (співавт.); Обратимые модели. Москва, 1981 (співавт.); Булевы матрицы математических операций и синтез разрядно-логических структур // ЭМ. 1988. Т. 10, № 3; Цифровые моделирующие автоматы. К., 1990; Algorithms of random search of optimum portfolio of the investment in structure of coupled map lattices // Computer Modeling in Management and Logistic, Electronic Modeling. Special Issue. 2009. Vol. 31, № 4.

В. Ф. Євдокимов


Покликання на статтю