Католицька акція — Енциклопедія Сучасної України

Католицька акція

КАТОЛИ́ЦЬКА А́КЦІЯ – назва новітнього католицького руху, метою якого є залучення мирян до «світського апостольства», поширення християнської віри та дотримання норм християнської моралі у повсякденному житті. Перші масові катол. мирян. орг-ції створ. у 2-й пол. 19 ст. у Німеччині, Італії та Франції. Імпульсом до їх заснування стала енцикліка «Rerum novarum» (1891) Папи Лева ХІІІ, яка вперше детально окреслила соц. доктрину Церкви. Катол. Церква виступила на захист робітників, жінок, дітей та офіційно закликала організовувати катол. орг-ції. 1905 Пій Х визнав мирян. рух (під заг. назвою «К. а.») й окреслив програму його діяльності. Оформлення руху в організац. структуру відбулося за понтифікату Пія ХІ. Нині об'єдн. К. а. діють у багатьох країнах Сх. Європи, Азії, Африки, Пн. і Пд. Америки. За організац. принципами їх поділяють на нац. і міжнар., заг. і спеціалізовані. Найбільшими міжнар. об'єдн. є Всесвіт. союз жін. катол. орг-цій, Всесвіт. жін. федерація катол. молоді, Міжнар. федерація катол. молоді. Вони беруть участь у парламент. виборах, підтримують катол. партії, випускають і поширюють період. вид., готують кадри активістів і місіонерів. У 1930-х рр. перші подібні т-ва з'явилися у Зх. Україні. К. а. у Львів. римо-катол. архідієцезії постала на основі декрету кардинала А. Гльонда. 1931 у Львові засн. Архідієцезал. ін-т К. а., який здійснював кер-во рухом на тер. Львів. архідієцезії. Президентами були Я. Попович (1931–34), Я. Адамський (1934–35), С. Ланге (1935–38), К. Дзержановський (1938–39). Єпископат Греко-Катол. Церкви впровадив К. а. у Галиц. митрополії 1931. Створ. Ген. ін-т К. а. греко-катол. Галиц. церк. провінції з центром у Львові. Його ген. асистентом став І. Бучко, згодом – Н. Будка. Президент – М. Дзерович. Офіц. орган – однойм. журнал, що виходив 1934–39 за ред. М. Дзеровича. При парафіях під кер-вом священиків створювали гуртки, на яких молодь вивчала історію християнства, Божі заповіді, християн. морал. цінності. 1933 у Львові проведено свято «Українська Молодь Христові», у якому взяли участь понад 60 тис. молодих українців. Пройшовши вулицями міста, учасники свята на площі біля собору св. Юра у присутності митрополита Андрея Шептицького та вищого духов. кліру склали присягу на вірність заповітам Христа. Пізніше у кожній парафії Галиц. провінції склали присягу решта молоді та школярі-українці. К. а. створила сприятливий ґрунт для заснування у містах і селах Галичини гуртків «К. а. укр. молоді», які згодом об'єдналися у т-во «Орли» – «К. а. укр. молоді»; активізувала діяльність студентства, зокрема 1930 у Львові організовано т-во укр. студентів-католиків «Обнова», що ставило за мету виховувати укр. студент. молодь у християн. дусі. 1930 створ. об'єдн. для чоловіків Український католицький союз, який польс. влада вважала «політ. партією» Андрея Шептицького. Натомість 1934 єпископ Станіславівський Г. Хомишин заснував у своїй єпархії т-во «Скала», що стало частиною укр. К. а. У Станіславів. єпархії від 1930 також діяла Укр. катол. нар. партія, перейменована 1932 в Укр. нар. обнову, неофіц. лідером якої був Г. Хомишин. У Галичині для розвитку кооп. руху створ. Касу укр. катол. молоді. Учасники К. а. вважали своєю ціллю друк та масове розповсюдження серед греко-католиків літ-ри і преси. Для широкого загалу і з метою вишколу своїх чл. видавали часописи «Українське юнацтво», «Лицарство Пресвятої Богородиці», «Христос – Наша Сила», організац. листок «Готовсь», газети «Мета», «Нова Зоря», журнали «Дзвони» та «Світ Дитини». Кількість учасників укр. К. а. в Галиц. митрополії – понад 30 тис. осіб. Зі встановленням у Зх. Україні рад. влади у вересні 1939 всі об'єднання припинили існування. Орг-ції К. а. діють у місцях розселення укр. діаспори. У Канаді К. а. існує від 1933 – часу створення Братства українців-католиків, Ліги укр. катол. жінок, Укр. катол. юнацтва. У США діють відділи Т-ва укр. студентів-католиків і «Обнови», а також жін. т-ва при парафіях; у Бразилії – Катехиток Серця Ісусового Світський інститут. Зі здобуттям Україною незалежності рух К. а. поступово відновлює свою діяльність, зокрема діє орг-ція «Українська молодь Христові» (створ. 1990), що має 70 регіон. осередків у 14-ти областях.

Літ.: Горникевич Т. Католицька акція і преса // Нива. 1933. Т. 25, ч.10; Янович К. Дещо про Католицьку акцію Української Жіночої Молоді (КАУЖМ) // Катол. акція. 1934. № 1; Дзерович М. Праця Католицької Акції на нашім ґрунті // Там само. 1936. № 1; M. Leszczyński. Akcja Katolicka w Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego. Lublin; Pelplin, 1996; Беген О. Католицька Акція як мирянський рух в Українській Греко-Католицькій Церкві (1930–39) // Ковчег: Наук. зб. із церк. історії. Л., 2007. Ч. 5.

О. Беген


Покликання на статтю