Катоніна Світлана Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Катоніна Світлана Петрівна

КАТО́НІНА Світлана Петрівна (17. 05. 1926, Дніпропетровськ) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1987), проф. (1988). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1950). Працювала лікарем. Від 1956 – у Київ. НДІ педіатрії, акушерства та гінекології: від 1960 – ст. н. с.; від 1977 – у Нац. мед. академії післядиплом. освіти (Київ): організатор і зав., від 1997 – проф. каф. неонатології. Гол. неонатолог МОЗ України (1977–92). Наук. дослідження: процеси адаптації у новонароджених, перинатал. інфекції. Авторка розділу в кн. «Здоровье матери и ребенка» (К., 1992).

Пр.: Особенности течения септического шока у новорожденных. К., 1982 (співавт.); Анализ клинико-микробиологического наблюдения в специализированных неонатологических отделениях // Микробиология. 1995. № 5 (співавт.); Совершенствование перинатальной помощи // Здоров'я України. 2001. № 1; Перинатальні інфекції – сучасні проблеми // ПЕМ. 2002. Т. 6, № 3–4 (співавт.); Ротавірусна інфекція: Навч.-метод. посіб. К., 2004 (співавт.).

Р. І. Гош


Покликання на статтю