Катрич Віктор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Катрич Віктор Олександрович

КА́ТРИЧ Віктор Олександрович (18. 09. 1944, м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузях радіофізики та електроніки. Д-р фіз.-мат. н. (2005), проф. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Харків. ун-т (1967), де відтоді й працює: від 1995 – заст. дир. з наук. роботи, водночас від 2006 – зав. каф. фіз. і біомед. електроніки та комплекс. інформ. технологій. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії і техніки випромінювал. систем надвисокочастот. діапазонів, збудження й поширення електромагніт. хвиль. Виявив низку нових фіз. закономірностей формування випромінювал. структурами електромагніт. полів із необхідними енергет., частотно-простор., просторово-часовими та поляризац. характеристиками.

Пр.: Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами. Х., 2003; The point objective function for optimization of side lobes of linear antenna arrays // Radioelectronics and Communications Systems. 2007. Vol. 50, № 5; Analytical and Hybrid Methods in the Theory of Slot-Hole Coupling of Electrodynamic Volumes. Dordrecht, 2008; Щелевой излучатель в коаксиальной линии // РЭ. 2010. Т. 15, № 1; Thin Impedance Vibrators. Dordrecht, 2011 (усі – співавт.).

В. М. Сухов


Покликання на статтю