Каутський Карл-Йоганн — Енциклопедія Сучасної України

Каутський Карл-Йоганн

КА́УТСЬКИЙ Карл-Йоганн (Kautsky Karl Johann; 16. 10. 1854, Прага – 17. 10. 1938, Амстердам) – німецький історик, економіст, філософ, публіцист. 1874–79 навч. у Віден. ун-ті. 1875 вступив до С.-д. робітн. партії Австрії, 1881 познайомився із К. Марксом і Ф. Енгельсом та перейшов на позиції рев. марксизму. Був секр. Ф. Енгельса, опублікував рукописи праць К. Маркса за влас. редакцією. 1883–1917 – засн., видавець і ред. часопису «Die Neue Zeit». Один із лідерів й ідеологів 2-го Інтернаціоналу. Мешкав у Лондоні, Штуттґарті, Цюриху, Берліні, Відні; після аншлюсу Австрії Німеччиною 1938 виїхав до Амстердама. У своїх працях систематизував філос., соціол., екон., політ. ідеї К. Маркса та Ф. Енгельса. У поглядах на сусп. розвиток поєднував діалект. матеріалізм із еволюціонізмом, підкреслював єдність процесів у природі та сусп-ві. Значну увагу приділяв вивченню історії націй, зокрема визначив їх як спільноти людей, об'єднаних однією мовою, тер. і повсякден. екон. зв'язками; розглянув тенденції розвитку націй, принципи їхнього політ. самовизначення. Відкидав рев. насильство і диктатуру пролетаріату, звинувачував В. Леніна у ревізії марксизму, засуджував більшовизм, фашизм і нацизм, рад. лад вважав різновидом держ. рабства. Обстоював ідею приходу соціал-демократів до влади через механізм парламент. демократії, намагався поєднати марксизм із немарксист. філос. системами, а рев. риторику – з поступками та компромісами. Передбачив екон. кризу в Європі та перетворення США у провідну країну світу після 1-ї світ. війни, виникнення екон. союзу європ. держав (ЄС). Теор. спадщина К. є важливою складовою ідеології сучас. соціал-демократів.

Пр.: Communism in Central Europe in the Time of the Reformation. London, 1897; Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft. Stuttgart, 1910; Die proletarische Revolution und ihr Programm. Berlin, 1922; Материалистическое понимание истории: В 2 т. Москва; Ленинград, 1931; Krieg und Demokratie. Bd. 1–3. Berlin, 1932; Американский и русский рабочий. Москва, 2009.

Літ.: Троцкий Л. Д. Терроризм и коммунизм. Антикаутский. Петроград, 1920; D. Geary. Karl Kautsky. Manchester, 1987; Кукушкина И. А. Карл Каутский о влиянии первой мировой войны на рабочее движение (по поводу неопубликованной работы) // Первая мировая вой на: Пролог ХХ века. Москва, 1998; Кретинин С. Карл Каутский. Воронеж, 2008.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю