Кауфман Ісак Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кауфман Ісак Михайлович

КА́УФМАН Ісак Михайлович (08(20). 10. 1887, м. Новгород-Сіверський, нині Черніг. обл. – 18. 12. 1971, Москва) – бібліограф, книгознавець. 1915 вступив на мед. ф-т Моск. ун-ту, згодом перевівся на істор.-філол., але пішов з 4 курсу у 1919. Від поч. 1920-х рр. працював бібліографом у Держвидаві РСФСР та його Книгоцентрі (Москва), де очолював інформ.-бібліогр. відділ. Спільно з М. Здобновим підготував до друку «Каталог изданий Государственного издательства и его отделений, 1919–1925» (Москва; Ленинград, 1927–30) і 7 додатків до нього. 1942–59 працював у Держ. б-ці СРСР ім. В. Леніна, зокрема над покажчиками про 2-у світ. війну, рекомендац. посібниками. Бібліогр. праці К., присвячені рос. енциклопедіям, біо- і біобібліогр. словникам, вирізняються повнотою викладу матеріалів, точністю відомостей, ґрунт. анотаціями і цінним науково-пошук. апаратом. Був бібліогр. ред. «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века» (т. 1–3, 1962–66) і каталога М. Смирнова-Сокольського «Моя библиотека» (т. 1–2, 1969; обидва – Москва). К. зібрав бл. 2 тис. псевдонімів письменників та діячів науки і культури у додаток до відомого словника І. Масанова. Автор низки теор. статей з книгознавства і бібліографознавства, рецензій. Працював над списком персоналій для «Словаря деятелей книги России и СССР» (бл. 6 тис. карток), який частково використано під час укладання енциклопедій «Книговедение» (1982) і «Книга» (1999; обидві – Москва).

Пр.: Словари и энциклопедии. Вып. 1. Дореволюционные издания. Москва, 1937; Русские биографические и биобиблиографические словари. Москва, 1951; 1955; репринт. изд. 1955 – С.-Петербург, 2007; В помощь сельскому радиолюбителю: Рекомендат. указ. лит-ры. Москва, 1951; Из опыта работы над рекомендательной библиографией по истории науки и техники // Библиотеки СССР: опыт работы. 1956. Вып. 6; Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. Москва, 1960; Терминологические словари: библиография. Москва, 1961; Географические словари: библиография. Москва, 1964; 400 лет русского книгопечатания // Сов. библиография. 1964. № 1.

Літ.: Исаак Михайлович Кауфман: [Некролог] // Сов. библиография. 1972. № 1; Мыльников А. С. О картотеке И. М. Кауфмана // Археогр. ежегодник за 1973 г. Москва, 1974; [Кауфман И. М. Автобиография] // Петряев Е. Д. Записки книголюба. Киров, 1978; Теплицкая А. В. Классик советской библиографии // Сов. библиография. 1987. № 5; Толстяков А. П. Уединенный романтик // Мир библиографии. 2002. № 1; «Милый образ, мерцающий вдали…»: из новых поступлений в Музей истории РГБ. Письма И. М. Кауфмана [к Н. С. Колесниковой (Молчановой)] // Библиография. 2003. № 1.

Т. В. Добко, М. Г. Железняк


Покликання на статтю