Кафенгауз Леон (Лев) Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Кафенгауз Леон (Лев) Борисович

КАФЕНГА́УЗ Леон (Лев) Борисович (17(29). 10. 1885, м. Проскурів, нині Хмельницький – 04. 07. 1940, Москва) – економіст, фахівець у галузі статистики. Брат Б. Кафенгауза. Закін. Моск. ун-т (1910). Працював у статист. відділі Моск. міської управи (1911–14). Вміщував публікації у г. «Русские ведомости». Після Лютн. революції 1917 вступив до РСДРП (меншовиків), у серпні того ж року став товаришем міністра торгівлі та пром-сті Тимчас. уряду. Критикував екон. політику більшовиків, зокрема фінанс. проекти та «Апрельские тезисы» В. Леніна. Виступав за демократ. методи упр. державою, закликав більшовиків припинити війну з УНР. Згодом вийшов із партії і відмовився від політ. діяльності. Від 1919 – у Вищій раді нар. госп-ва: від 1923 – зав. центр. відділу статистики; водночас від 1920 викладав у Моск. ун-ті. Досліджував процес утворення монополій у пром-сті та роль індустрії в с. госп-ві, вивчав проблеми пром. статистики. Організував вид. статист. щоріч. «Промышленность СССР» (1921–28), щомісяч. бюл. Вищої ради нар. госп-ва (1923–30). У 1920 заарешт., однак незабаром звільнений, у серпні 1930 заарешт. удруге за звинуваченням у антирад. агітації. До грудня 1932 перебував на засланні у м. Уфа (нині Башкортостан, РФ). 1934–37 – зав. каф. економіки та орг-ції чорної металургії Моск. ін-ту сталі; 1937–40 – ст. н. с. Ін-ту економіки АН СРСР (Москва). Реабіліт. 1987.

Пр.: Синдикаты в русской железной промышленности: К вопросу о концентрации производства в России. Москва, 1910; Развитие русского сельскохозяйственного машиностроения: К вопросу о пошлинах на сельскохозяйственные машины. Х., 1910; Обзор работы русской промышленности за первое полугодие 1922–1923 года: Статистическо-экономический очерк. Москва, 1923; Вопросы заработной платы. Москва, 1923 (співавт.); Россия после большевистского эксперимента // Неизвестная Россия. 20 век. Москва, 1992. Вып. 1 (співавт.); Эволюция промышленного производства России (последняя треть ХІХ века – 30-е годы ХХ века). Москва, 1994.

Літ.: Назаренко Є. Д. Вчені з Проскурова брати Кафенгаузи // Видатні постаті міста Хмельницького. Хм., 2007.

В. П. Мацько


Покликання на статтю