Кац Марк Давидович — Енциклопедія Сучасної України

Кац Марк Давидович

КАЦ Марк Давидович (12. 01. 1937, Харків) – фахівець у галузі штучного інтелекту та математичного моделювання. Д-р тех. н. (1992), проф. (2005). Закін. Харків. політех. ін-т (1959). Працював у Рубіжан. філії Держ. ін-ту з проектування підпр-в орган. хімії (1959–61); ДКБ автоматики (м. Сіверськодонецьк, 1961–70); Рубіжан. філії НДІ орган. напівпродуктів і барвників (1970–95); заст. дир. НВО «Метрологічні комплекси» (м. Сіверськодонецьк, 1995–98; усі – Луган. обл.); від 1998 – зав. лаб. матем. моделювання та оптимізації металург. процесів Укр. наук.-тех. центру «Енергосталь» (Харків); від 2002 – проф. каф. вищої математики та комп'ютер. технологій Рубіжан. філії Сх.-укр. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення нових повністю формалізов. методів ідентифікації, діагностики стану, прогнозу поведінки та оптимізації складних систем будь-якої фіз. природи, які застосовують у медицині, хім. пром-сті, металургії тощо.

Пр.: Новый метод моделирования химико-технологических процессов по экспериментальной информации // Автоматизация хим. произв-в. 1982. № 2; Методология разработки новых композиционных материалов, обладающих заданным комплексом физико-химических (потребительских) свойств // Вест. Харьков. политех. ин-та. 2000. Вып. 104 (співавт.); Использование искусственного интеллекта для разработки методов дифференциальной диагностики внутри групп трудноразличимых заболеваний // Клин. информатика и телемедицина. 2003. Т. 1, № 1; Новый подход к решению задачи повышения эффективности доменной плавки одновременно по удельному расходу кокса и производительности // МГП. 2008. № 5 (співавт.); Новый метод решения задач идентификации, диагностики, прогноза и оптимизации сложных систем // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. 2011. № 3/12(51).

А. С. Тимошин


Покликання на статтю