Київпромелектропроект — Енциклопедія Сучасної України

Київпромелектропроект

«КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕ́КТ» (КПЕП) – проектна установа в галузі промислової електроенергетики та електроапаратобудування. Створ. 1922 як проектно-електромонтаж. відділ, який, після неоднораз. перетворень, 1994 реорганізовано у ВАТ із сучас. назвою. КПЕП – найдавніша проектна орг-ція Києва з електр. частини пром. підпр-в різних галузей і належить до провід. установ з електротех. проектування в Україні та країнах СНД. Ін-т виконував проектні роботи для багатьох укр. підпр-в різних галузей пром-сті (металургія, хімія, машинобудування, оборона, нафтохімія та ін.) та для ін. країн – Алжир, Болгарія, Угорщина, Китай, Куба, Індія, Пакистан. Серед осн. видів діяльності – комплексне проектування об'єктів електропостачання, електросилового обладнання, АСК, вирішення проблем енергозбереження та якості напруги на підпр-вах; розроблення Держ. нормат. актів з охорони праці тощо. Разом з ін. орг-ціями Ін-т займається створенням різноманіт. високоефектив. енергоощад. систем освітлення. У КПЕП працюють 4 канд. н., які втілюють новітні дослідж. з електротехніки в проектні рішення (зокрема 1964 Г. Бухман запропонував нову схему освітлювал. обладнання зі щілинним світловодом для освітлення пром. і громад. споруд). Ін-т виконав проектування світлотехніки найбільших споруд Києва, ін. міст України та країн СНД. Від 1995 видає інформ. зб. «Промислова електроенергетика та електротехніка». Кількість працівників (2011) – бл. 50 осіб. Тривалий час установу очолював В. Божко (1983–2007), від 2007 – В. Купріянчик.

В. М. Божко


Покликання на статтю