Київська військово-картографічна фабрика — Енциклопедія Сучасної України

Київська військово-картографічна фабрика

КИ́ЇВСЬКА ВІЙСЬКО́ВО-КАРТОГРАФІ́ЧНА ФА́БРИКА – державне комерційне підприємство поліграфічної промисловості. Підпорядк. МО України. Засн. 1938 як Київ. картограф. частина з метою підготовки до видання та друку топограф. і спец. карт для військ. потреб. У липні 1941 евакуйована у м. Саратов (РФ), де разом із Харків. картограф. частиною та Саратов. військ.-картограф. ф-кою брала активну участь у топограф. забезпеченні фронтів Пд.-Зх. напряму, зокрема Сталінгр. битви та визволення України. У червні 1944 повернулася до Києва й отримала сучасну назву. До завершення 2-ї світ. війни укладала та друкувала топограф. карти на тер. Німеччини, Чехо-Словаччини та Австрії. 1945–46 проведено повну тех. реконструкцію ф-ки. До кін. 1940-х рр. фінанс.-екон. діяльність ф-ки перебудовано із держбюджет. фінансування на госпрозрахунок, заг. кількість працівників становила бл. 400 осіб (серед них – 88 офіцерів), а річ. випуск карт досяг 27 млн прим. (у серед. 1960-х рр. – 37 млн прим.). Значну увагу приділяє удосконаленню технології створення карт і підвищенню продуктивності праці. Осн. методом оформлення карт стало гравіювання на пластиках. Гол. темат. напрямом картоукладал. робіт до поч. 1990-х рр. було створення топограф. карт і планів міст на тер. УРСР, Зх. Європи та Близького Сходу, а також спец. карт. 1979 завершено буд-во нового картовидавн. корпусу та реконструкцію існуючого, ф-ку оснащено новим офсет. устаткуванням (стала найкращим картовидавн. підпр-вом Військ.-топограф. служби ЗС СРСР). 1981 вийшла на проектну потужність з обсягом друку 50–60 млн прим. карт і підготувала до видання 700 оригіналів аркушів. 1991–2004 – структур. підрозділ Топограф. служби ЗС України. У зв'язку із недостат. бюджет. фінансуванням на поч. 1990-х рр. обсяги випуску топограф. карт значно скоротилися, а кількість працівників 1997 зменшилася до 159 осіб. Серед осн. видів робіт – створення картограф. продукції відкритого користування для широких верств населення та виконання поліграф. робіт за замовленнями ін. орг-цій. Від поч. 1990-х рр. ф-ка видає серію топограф. карт областей України масштабу 1:200 000, від 1998 – серію топограф. карт масштабу 1:100 000 відкритого користування у вигляді спарених номенклатур. аркушів топокарт цього масштабу. Серед ін. продукції – карти й атласи автомоб. шляхів, плани міст, атласи дніпровських водосховищ. Кількість працівників – бл. 45 осіб (2012). В. о. директора – В. Бєлов (від 2011).

Р. І. Сосса


Покликання на статтю