Київське фребелівське товариство — Енциклопедія Сучасної України

Київське фребелівське товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ФРЕ́БЕЛІВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО Засн. 1908 з ініціативи громадськості на чолі з І. Сікорським з метою сприяння розвитку та удосконаленню вихов. справи, формулювання нових психол.-пед. ідей та обґрунтування освіт.-вихов. практики й технологій. Ідея створення належить Київ. т-ву трудової допомоги інтелігент. жінкам, на основі якого його й організовано. Серед засн. – фундаторка лікар.-мед. ін-тів О. Сікорська, правитель канцелярії попечителя Київ. навч. округу В. Марданов, дир. Києво-Печер. г-зії К. Карпінський. У складі Т-ва – І. Сікорський, Є. Садовень, А. Садовень, А. Левицький та ін. К. Ф. т. створило Фребелів. пед. ін-т (зі зразк. дитсадками, школою для підготовки вихователів та кер. дошкіл. закладів), а також ініціювало орг-цію при ньому пед. амбулаторії для психол.-пед. дослідж. і консультування дорослих із питань навч. і виховання дітей дошкіл. віку, відкривало дит. притулки, влаштовувало публічні лекції, читання та вищі пед. курси, займалося веденням видавн. справи тощо. Одним із важливих аспектів його діяльності було системат. проведення відкритих зборів, на яких обговорювали важливі проблеми дошкіл. виховання, заслуховували доповіді на актуал. психол.-пед. теми. При Т-ві діяла лекційна група, представники якої виступали й за межами Київ. навч. округу. 1914 зусиллями К. Ф. т. відкрито осередок для безпритул. дітей, значення якого зросло з поч. 1-ї світ. війни. 1915 організувало виставку досягнень у навч.-вихов. роботі Фребелів. пед. ін-ту, дитсадків та осередків, які існували на кошти Т-ва; того ж року спільно з Фребелів. пед. ін-том провело 6-тижневі курси для працівників притулків, осередків, дит. майданчиків. Чл. Т-ва опікувалися двома притулками для дітей-біженців, відкритими у Києві на кошти держави. Останні згадки про діяльність К. Ф. т. датовані кін. 1917.

Літ.: Сикорский И. А. Киевский педагогический Фребелевский институт и его задачи. 1907; Отчет о деятельности Киевского Фребелевского общества для содействия делу воспитания за 1908–1909 гг. 1910; Дем'яненко Н. М., Прудченко І. І. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.). 2005 (усі – Київ).

Т. В. Філімонова


Покликання на статтю