Київський зоологічний парк — Енциклопедія Сучасної України

Київський зоологічний парк

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІ́ЧНИЙ ПАРК – об'єкт природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення (від 1983). Пл. 34,2 га. Чл. Європ. асоц. зоопарків і акваріумів (1996–2007). Підпорядк. Київ. міськдержадміністрації. Засн. 1908 Київ. т-вом любителів природи з ініціативи В. Бурдзинського (перший дир.) на тер. Ботан. саду Ун-ту св. Володимира. На ниніш. місці – від 1913. У 1919 офіційно надано статус К. з. п. Осн. види діяльності: формування експозицій рідкіс., екзот. і місц. видів тварин, збереження їхнього генофонду; вивчення дикої фауни та флори, розроблення наук. засад розведення її представників у неволі; збереження флори дендропарку; навч.-виховна і культ.-осв. робота в галузях екології, охорони природи, етології, зоології, мислив. госп-ва, тваринництва; забезпечення різних форм культур. дозвілля відвідувачів. Станом на 2012 у зоопарку утримується 2827 особин тварин 350-ти видів. З них 27 видів занесено до Червоної книги України, 30 видів – до 2-го Додатку до Берн. конвенції. Зоопарк має другу за кількістю серед країн СНД колекцію земноводних (50 видів). У зоопарку мешкають одні з найстаріших представників серед своїх видів: бегемот (54 р.), білий носоріг (44 р.), червоний фламінго (43 р.), 2 рожеві пелікани (49 р.), казуар (43 р.), китайський алігатор (65 р.). Унікал. комплексом пл. бл. 2 тис. м2 зі скелями, водоспадами, басейнами є «Ведмежий континент». Споруджено нові вольєри для рисей, єнотів, хижих птахів та авіарій для ібісів. Створ. експозицію екол. модулів «Тропічний ліс», «Мангри», «Африка», «Амазонія», «Індонезія», у яких тварин різних видів утримують разом. Функціонує експозиція «Українська садиба», де представлено колекцію свійських тварин. Проводять заг. оглядові й темат. екскурсії: «Багатогранність тваринного світу», «Тварини в міфах і легендах» та ін. Щорічно зоопарк відвідують бл. 500 тис. осіб. Дир. – Є. Кирилюк (1998–2006, від 2012).

Літ.: Київський зоопарк: Путівник. К., 1998; Информационный сборник евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Москва, 2012. Вып. 31.

О. С. Панчук


Покликання на статтю