Коцевалов Андрій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Коцевалов Андрій Степанович

КОЦЕВА́ЛОВ Андрій Степанович (10(22). 10. 1892, Харків – 20. 02. 1960, Нью-Йорк) – історик. Д-р істор. (1926) і філол. (1940) н., проф. (1940). Закін. Харків. ун-т (1917). Працював на Харків. н.-д. каф. історії європ. культури (1921–30); зав. секції епіграфіки Укр. ін-ту історії матеріал. культури (1930–33); у 1937–41 – проф. класич. філології Харків. ун-ту; водночас співроб. Ін-тів археології (1935–41) та історії (1941) АН УРСР. 1943 виїхав до Німеччини, 1952 – у США. Проф. УВУ, дійс. чл. і кер. секції антич. історії УВАН і НТШ у США. Досліджував історію, епі­графіку античності, зокрема дав­ньогрец. колоній Пн. Причорно­мор'я.

Пр.: Syntaxis inscriptionum antiquarum coloniarum Graecarum orae septenriona­lis Ponti Euxini. Б. м., 1935; Эпиграфичес­кие памятники из ольвийских раскопок в Ольвии в 1935 и 1936 гг. // Ольвия. Т. 1. К., 1940; Побут скитів за Страбоном // Чорномор. зб. Кн. 5. О., 1944; Античная история и культура Северного Причерноморья в советском научном исследовании. Мюнхен, 1955; Bo­rysthenes-Borysthenites and Tanais-Tanai­tes // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United Sta­tes. New York, 1959. Vol. 7, № 1–2.

Літ.: Домбровский А. Сорокалетие научной деятельности проф. А. С. Коцевалова // Вест. по изучению СССР. 1959. № 2; Проф. А. Коцевалов // Віра й культура. Вінніпеґ, 1960. № 6.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю