Каченюк Юрій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Каченюк Юрій Анатолійович

КАЧЕНЮ́К Юрій Анатолійович (01. 07. 1948, с. Леніне Радомишл. р-ну Житомир. обл. – 30. 01. 2006, Львів) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (2006). Закін. Вінн. мед. ін-т (1976). Працював лікарем. Від 1985 – в Ін-ті спадк. патології АМНУ (Львів): від 1987 – ст. н. с. відділ. пренатал. діагностики і перинатології (1989–92 – в. о. зав.). Наук. дослідження: пренатал. діагностика й корекція патол. стану плода, диспансеризація і реабілітація жінок з післяполог. септич. захворюваннями.

Пр.: Стан генеративної функції у жінок, які хворіли на післяродовий сепсис // ПАГ. 1983. № 4; Пункция пуповины плода во втором триместре беременности под контролем эхографии // Тезисы докл. 1-й Всесоюз. школы-семинара. Тарту, 1988 (співавт.); Пренатальна діагностика у жінок з патологією репродуктивної функції // Мед.-соц. проблеми сім'ї. 2001. № 2 (співавт.); Медико-генетичне консультування сімей з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом // Вісн. наук. дослідж. 2003. № 1 (співавт.).

О. З. Гнатейко


Покликання на статтю