Качинський Анатолій Броніславович — Енциклопедія Сучасної України

Качинський Анатолій Броніславович

КАЧИ́НСЬКИЙ Анатолій Броніславович (01. 07. 1955, с. Чернівці, нині смт Чернів. р-ну Вінн. обл.) – фахівець з питань стратегічної безпеки. Канд. фіз.-мат. (1987), д-р тех. (1996) н., проф. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. геол. (1981) і кібернетики (1984) ф-ти Київ. ун-ту. Працював 1981–83 в Ін-ті геохімії та фізики мінералів АН УРСР; 1989–92 – у НДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластич. мас; 1992–2003 та від 2010 – у Нац. ін-ті стратег. досліджень: 1995–98 – зав. відділу екол. безпеки, 1998–2003 – зав. відділу безпеки життєдіяльності людини, сусп-ва та довкілля, від 2010 – радник дир.; 2004–10 – в Ін-ті проблем нац. безпеки (усі – Київ): 2004–08 – зав. відділу стратег. дослідж., 2008–10 – заст. дир. з науки. Водночас від 1999 – проф. каф. матем. методів захисту інформації Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Осн. напрям наук. дослідж. – моделювання ризиків загроз екол. безпеки України.

Пр.: Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. 2001; Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. 2004; Засади системного аналізу безпеки складних систем. 2006; Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України. 2007 (співавт.); Засади національної безпеки України: Підруч. 2009; Стратегічне планування: Вирішення проблем національної безпеки. 2010 (співавт.; усі – Київ).

В. П. Горбулін


Покликання на статтю