Качковського М. Товариство — Енциклопедія Сучасної України

Качковського М. Товариство

КАЧКО́ВСЬКОГО М. Товариство Засн. 1874 у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) з ініціативи о. І. Наумовича москвофілами на противагу українофіл. т-ву «Просвіта» (створ. 1868). У 1875 для активізації діяльності його осередок перенесено до Львова; нечисленні філії у повіт. містах та читальнях у селах (напр., 1913 їх було 31 од.), а також філії у Канаді, США та Бразилії. Серед осн. завдань Т-ва – поширення науки, виховання працьовитості, тверезості, заощадливості, громадян. свідомості та різних чеснот серед рус. народу в Австро-Угорщині, забезпечення галиц. селян дешевими книжками москвофіл. спрямування. Щороку друкувало 10–12 найменувань книг (переважно літ-ру реліг.-морал., навч. та госп.-екон. характеру, художні твори). Провадило просвітниц. діяльність, щомісяця випускало книжечку з циклу «Народна бібліотека» та щорічні госп. календарі; від 1924 виходив часопис «Наука». У 1870-і рр. видання Т-ва публікували почергово нар. мовою та «язичієм», друкували граждан. шрифтом. Нар. мова видань сприяла зростанню популярності Т-ва та збільшенню кількості його членів. Поступовий перехід на рос. мову видань призвів до втрати популярності серед укр. населення. Від 1884 видавало «Календаръ Общества им. М. Качковского», від 1907 – г. «Экономичный листокъ» (її завданням було пожвавлення роботи насел. в екон. галузі), а від 1908 – г. «Листокъ» (публікувала також статті навч. характеру, відомості про діяльність Т-ва тощо). У міжвоєн. період сприяло реалізації програм. завдань Рус. нар. орг-ції. Т-во очолювали: В. Площанський (1876–80), Т. Павликів (1880–84), Б. Дідицький (1884–1903), П. Свистун (від 1903) та ін. 1939 припинило діяльність.

Літ.: Товариство імені Михайла Качковського в національно-політичному русі галицьких українців // Наука. Релігія. Сусп-во. 2009. № 4.

І. В. Орлевич


Покликання на статтю