Качурін Олег Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Качурін Олег Іванович

КАЧУ́РІН Олег Іванович (27. 06. 1928, Суми – 11. 09. 2001, Донецьк) – фахівець у галузі органічної та фізико-органічної хімії. Д-р хім. н. (1976), проф. (1986). Закін. Ужгород. ун-т (1951), де відтоді й працював. 1954–65 – в Іванов. хім.-технол. ін-ті (РФ); від 1965 – в Ін-ті фіз.-орган. хімії і вуглехімії НАНУ (Донецьк): зав. відділу теор. основ синтезу на базі продуктів коксохімії (1975–88), хімії ароматич. сполук (1988–93), гол. н. с. (1993–2001). Наук. дослідження: кінетика і механізм реакцій ароматич. сполук, їхня реакційна здатність та трансфазний каталіз реакцій; теор. основи орган. синтезу на базі продуктів коксохімії; функціоналізація аренів. Розробив вітчизн. високотемператур. теплоносій «Армотерм».

Пр.: До розрахунку реакційної здатності ароматичних сполук у рамках статичної моделі // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1979. № 12; Кинетика и механизм реакций сульфирования и селеноирования органических соедининий // Молекуляр. взаимодействия, структура и реакцион. способность орган. соединений: Сб. науч. тр. К., 1989 (співавт.); Индексный подход к описанию ароматической реакционной способности при электрофильном замещении // Там само. 1992 (співавт.); Межфазный катализ в реакциях электрофильного замещения. I. Синтез и физико-химические свойства потенциальных катализаторов межфазного переноса электрофила // УХЖ. 1992. Т. 58, № 9 (співавт.); Phase-transfer catalysis in reactions of electrophilic aromatic substitution // Russian Chemical Bull. 1995. Vol. 44, № 10 (співавт.).

А. П. Зарайський


Покликання на статтю