Кащенко Всеволод Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кащенко Всеволод Петрович

КА́ЩЕНКО Всеволод Петрович (Кащенко Всеволод Петрович; 21. 03(02. 04). 1870, м. Єйськ, нині Краснодар. краю, РФ – 30. 11. 1943, Москва) – російський лікар-невропатолог, психіатр, дефектолог. Канд. пед. н. (1938, без захисту дис.). Навч. у Моск. ун-ті (1891–94), звідки відрахований через участь у студент. рев. русі, висланий із Москви. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1897). Працював земським лікарем. Вивчав досвід виховання дітей з вадами розвитку в європ. країнах. 1908 у Москві організував і відтоді очолював лікув.-виховну установу для дітей з недоліками навч.-пізнав. діяльності та поведінки – Школу-санаторій для дефектив. дітей д-ра К. (нині Ін-т корекц. педагогіки Рос. академії освіти). Водночас від 1920 – ректор, 1924–31 – зав. каф. лікув. педагогіки Пед. ін-ту дит. дефективності при Моск. пед. ін-ті. Наук. дослідження: лікув. корекц. педагогіка; логопедія; роль соц. і біол. чинників у виникненні, попередженні й корекції дефектів дит. особистості; розвиток принципів індивід. підходу до дитини, свідомості, самостійності й активності її навч.-пізнав. діяльності та поведінки, корекції розвитку засобами трудової діяльності (ручної праці), цілеспрямов. залучення батьків до корекц. роботи з дітьми, єдності у цій роботі лікарів і педагогів.

Пр.: Дефективные дети школьного возраста и всеобщее обучение. 1910; Воспитание-обучение трудных детей: Из опыта санатория-школы. 1913; 2005 (співавт.); Нервность и дефективность в дошкольном и школьном возрастах. Охрана душевного здоровья детей: Пособ. 1919; 2005; Педология в педагогической практике. 1926 (співавт.); Исключительные дети: Дети нервные, трудные и отсталые, их изучение и воспитание. 1929 (співавт.); Педагогическая коррекция. 1992 (усі – Москва).

Літ.: Азбукин Д. И. Общественно-педагогическая деятельность В. П. Кащенко до и после Великой Октябрьской социалистической революции // Ученые зап. Моск. пед. ин-та. 1947. Т. 49; Замский Х. С. В. П. Кащенко (К 100-летию со дня рожд.) // Дефектология. 1970. № 5.

В. М. Синьов


Покликання на статтю