Коцур Анатолій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Коцур Анатолій Петрович

КО́ЦУР Анатолій Петрович (06. 01. 1963, с. Сакуниха Недригайлів. р-ну Сум. обл.) – історик. Брат В. Коцура. Д-р істор. н. (2001), проф. (2003). Закін. Чернів. ун-т (1985), де відтоді й працював; 2001–03 – проф. каф. історії та культури України Переяслав-Хмельн. пед. ун-ту (Київ. обл.); від 2003 – зав. каф. укр. історії та етнополітики Київ. ун-ту. Наук. дослідження: історія укр. державності, укр. нац. ідея 19–21 ст., сучасна вітчизн. історіографія.

Пр.: Шлях на Голгофу: Від кошового Петра Калнишевського до СВУ. К., 1996 (спів­авт.); Українська державність: історія та сучасність. Чц., 2000; Ідея дер­жавності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХІII – початку ХХ ст. Чц., 2000; Парламентаризм в Україні 2-ї пол. ХІХ ст. – 1920 р.: Історіографія. К., 2009; Становлення та діяльність Київського товариства гра­мотності (1882–1908 рр.). К., 2011.

Літ.: Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Коцур Анатолій Петрович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004; Колесник В. Ф. Коцур Анатолій Петрович – науковець, педагог, людина // Часопис укр. історії. 2008. Вип. 10 (обидві – Київ).

В. Ф. Колесник

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Ф. Колесник . Коцур Анатолій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1156 (дата звернення: 24.10.2021)