Кваша Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кваша Юрій Олександрович

КВА́ША Юрій Олександрович (21. 07. 1955, Дніпропетровськ) – матеріалознавець. Син О. Кваші. Д-р тех. н. (2007). Премія ім. О. Антонова НАНУ (2004). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1978). Працював у НВО «Союз» (Москва, 1982–83). Від 1983 – у відділі динаміки гідромех. систем Ін-ту тех. механіки НАНУ і НКАУ (Дніпропетровськ): від 2008 – пров. н. с. Наук. дослідж. у галузі гідрогазодинаміки тех. систем.

Пр.: Частотные характеристики шнекоцентробежного насоса в режиме частичной кавитации // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1991. № 5; Navier-Stokes Based Numerical Simulation of a Continious Medium Flow Using Contravariant Velocity Components as a Primary Variables // Доп. НАНУ. 1995. № 6; Ручное огнестрельное оружие бесшумного боя. Приборы снижения уровня звука выстрела для автоматов. Проектирование и экспериментальная отработка. Дн., 2008 (усі – співавт.).

О. М. Маркова

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
О. М. Маркова . Кваша Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11595 (дата звернення: 05.08.2021)