Квєтний Роман Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Квєтний Роман Наумович

КВЄ́ТНИЙ Роман Наумович (04. 12. 1955, Вінниця) – фахівець у галузі інформатики. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992), чл.-кор. НАПНУ (2016). Закін. Вінн. політех. ін-т (1977), де і працює від 1978 (нині тех. ун-т): від 1994 – зав. каф. автоматики та інформ.-вимірюв. техніки. Наук. дослідження: моделювання простор. об'єктів на основі сплайнів різницевих та фрактал. методів; прогнозування випадк. часових рядів підтримання прийняття рішень на фінанс. ринках.

Пр.: Вычислительные методы и применение ЭВМ. К., 1989 (співавт.); Вероятностное моделирование измерительных информационных систем. К., 1991; Методи комп'ютерних обчислень: Навч. посіб. В., 2001; Інтерполяція самоподібними множинами. В., 2005 (співавт.); Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції. В., 2009 (співавт.).

А. Я. Кулик


Покликання на статтю