Квітницька Наталія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Квітницька Наталія Миколаївна

КВІТНИ́ЦЬКА Наталія Миколаївна (02(15). 08. 1906, м-ко Малин, нині місто Житомир. обл. – 06. 11. 1987, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1965), проф. (1967). Закін. 1-й Київ. мед. ін-т (1931). Працювала у Київ. міській сан. інспекції (1932–41 та 1944–51); на Золотоніс. рай. СЕС (нині Черкас. обл., 1943–44); водночас 1944–76 – в НДІ заг. та комунал. гігієни (нині Ін-т гігієни та мед. екології НАМНУ, Київ): зав. відділу гігієни води та сан. охорони водойм (1949–56), заст. дир. з наук. роботи (1956–76). Вивчала сан. стан водойм України, вплив на здоров’я насел. високомінераліз. вод, проблеми нормування шкідливих речовин у водоймах, гідротех. буд-ва, питного водопостачання села; розробляла гігієн. заходи з покращення умов водокористування.

Пр.: Санитарная характеристика Киевской канализации // Юбилей. сб. Наркомхоза к 50-летию Киев. канализации. К., 1944; Гигиеническая оценка эффективности работы биохимических установок для обезфеноливания сточных вод с применением комплекса фенолразрушающих микробов // Обезфеноливание сточ. вод коксохимзаводов. Х., 1957 (співавт.); Эффективность работы различных сооружений по очистке сточных вод городских канализаций УССР (гигиеническая оценка) // Мат. Всесоюз. совещания по использованию и обезвреживанию сточ. вод на земледельческих полях орошения. Москва, 1957; Микробный метод обезфеноливания сточных вод. К., 1964 (співавт.).

Р. В. Савіна

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Р. В. Савіна . Квітницька Наталія Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11634 (дата звернення: 27.07.2021)