Кемінь Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кемінь Володимир Петрович

КЕ́МІНЬ Володимир Петрович (01. 04. 1958, с. Іза Хуст. р-ну Закарп. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1997), проф. (2000). Закін. Ужгород. ун-т (1983). Учителював. Від 1985 працює у Дрогоб. пед. ун-ті (Львів. обл.): від 1999 – зав. каф. роман. філології і компаративістики, декан ф-ту романо-герман. філології. Досліджує історію виховання, освіти й пед. думки в Україні та за кордоном, питання порівнял. педагогіки.

Пр.: Наукова і культурницька діяльність С. Сірополка в Чехословаччині в міжвоєнний період. Ів.-Ф., 1996; Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. К., 1997; Освітня діяльність української еміграції у Чехословаччині між двома світовими війнами (1921–1945). К., 1997 (співавт.); Історія виховання: від найдавніших часів до XVIII ст. Т. 1. Дрогобич, 2010 (співавт.).

І. М. Невмержицька


Покликання на статтю