Кемуля Віктор-Мар’ян — Енциклопедія Сучасної України

Кемуля Віктор-Мар’ян

КЕМУ́ЛЯ Віктор-Мар'ян (06. 03. 1902, м. Ізмаїл, нині Одес. обл. – 17. 10. 1985, Варшава) – фахівець у галузі аналітичної хімії, фотохімії та електрохімії. Д-р хім. н. (1940), проф. (1936). Дійс. чл. Польс. АН (1961). Закін. Львів. ун-т (1925), де відтоді й працював: засн. та перший зав. каф. фіз. та колоїд. хімії (1935–41); у 1945–68 – зав. каф. неорган. хімії, 1947–50 – декан матем.-природн. ф-ту, 1956–59 – проректор Варшав. ун-ту; водночас 1954–85 – в Ін-ті фіз. хімії Польс. АН (Варшава). Стажувався у лаб. Й. Гейровського (Прага, 1929–30) і Р. Деб'є (м. Ляйпциґ, Німеччина, 1930–31). Наук. дослідження: неорган., аналіт. та фіз. хімія, полярографія. Чл. Львів. (від 1936) та Варшав. (від 1946; у 1981–85 – президент) наук. т-в. Гол. ред. часопису «Rocznik Chemii» (від 1950). Президент Польс. хім. т-ва (1955–59, 1961–63) і Т-ва аналіт. хімії (від 1969).

Пр.: Spektralna analiza emisijna. 1956 (співавт.); Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej. 1970 (співавт.); Dictionary of chemical terminology in five languages. 1980 (усі – Варшава).

Літ.: J. Chodkowski, Z. Galus. Professor Wiktor Kemula 1902–1985 // Polish J. of Chemistry. 1986. Vol. 60; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Z. R. Grabowski, J. Taraszewska, A. Hulanicki. О Prof. Wiktorze Kemuli // Kwart. Historii Nauki i Techniki. Warszawa, 2002.

Є. І. Гладишевський


Покликання на статтю